กองช่าง
 • นายปูซี เจะอุเซ็ง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางนูรอัยดา สุขะนันท์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายริฎวาน โดมูซอ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายรูสันคาร์ บาซอสิดิก

  นายช่างไฟฟ้า

 • นางสาวสุรีมา อาแวบือซา

  คนงานทั่วไป

 • นายฮาซัน อาลีมามะ

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวบูไซนา นาแซ

  คนงานทั่วไป

 • นายมะตะมิง มะแซ

  คนงานทั่วไป

 • นายวันเจฟรี บินมะสาและ

  คนงานทั่วไป

 • นายเจ๊ะรอนิง เจ๊ะนะ

  คนงานทั่วไป

 • นายอิสมาแอ นาแว

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายอาซีซี อูซา

  พนักงานขับรถกระเช้า