เทศบาลตำบลมะรือโบตก

เทศบาลตำบลมะรือโบตก

151 หมู่ที่ 5 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 073-569074 เรียกกู้ชีพ-กู้ภัย โทร 0936766827 โทรสาร : -
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05960502@dla.go.th