กองสาธารณสุขฯ
 • นายนูรูดดีน สูลัยมาน

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางมัซตูรา ฮะ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 • นางมารียัม เจ๊ะโว๊ะ

  นักวิชาการสุขาภิบาล

 • นางสาววรรณี บัวหอม

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายปรีดี อิสหัส

  คนงานทั่วไป

 • นายมูหมัด อีอาซา

  คนงานทั่วไป

 • นายมูฮัมมัดไอมัน แวกือจิ

  คนงานทั่วไป

 • นายรอสีดี หมัดสกุล

  คนงานทั่วไป

 • นาวสาวซอฟยะห์ มะดือเร๊ะ

  คนงานทั่วไป

 • นายดอรอแม ดาดา

  คนงานทั่วไป

 • นายอับดุลเลาะ อูมา

  คนงานทั่วไป

 • นายแวดือราแม แวโนะ

  คนงานทั่วไป

 • นายต่วนซูไลมาน สะมะ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายมูหมัดยารี เจ๊ะกา

  พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะฯ

 • นายอาหะหมัด หะยีอูเซ็ง

  พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ