ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลมะรือโบตก

151 หมู่ที่ 5 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

โทรศัพท์ : 073-569074 เรียกกู้ชีพ-กู้ภัย โทร 0936766827 โทรสาร : -

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05960502@dla.go.th

Google Map
เดินทางไปทต.มะรือโบตก