กองสวัสดิการสังคม
 • นางสาวมาริสา หะยีมะ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวมัสตูรา หะยีมูซอ

  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 • นางสุราลัย สุขแดง

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

 • นางอำพร พันธ์ยอด

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางคอดีเยาะ หะยีปะจิ

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวสีตีอาอีเส๊าะ มะแซ

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางสาวอาอีซะห์ หะยีมะ

  คนงานทั่วไป

 • นายนิซูไฮดี สาเมาะ

  คนงานทั่วไป

 • นายสราวุธ แขกพงศ์

  พนักงานขับรถยนต์