หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายอานัน สีระโก

  ปลัดเทศบาลตำบลมะรือโบตก

  086-2842604

 • นายอาหะหมัดดือรอปี อาบูซาแล

  รองปลัดเทศบาลฯ

  081-0973850

 • นางสาวฮาลีเมาะห์ สะอิ

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายมูฮัมหมัดยาการียา คาเดร์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นายนูรูดดีน สูลัยมาน

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวมาริสา หะยีมะ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นายปูซี เจะอุเซ็ง

  ผู้อำนวยการกองช่าง