ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ

ซื้อชุดผ้ากันเปื้อนสำหรับประชาสัมพันธ์พร้อมสกรีน จำนวน ๑๐๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-04

องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

จ้างเช่าเครื่องเสียงโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตำบลรือเสาะออก ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-27

องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

2024-02-27

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

จ้างค่าป้ายไวนิล เรื่อง ต้อนรับเดือนรอมฎอนและรายออีดิลฟิตรี 1445 ฮิจเราะห์ศักราช ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-04

เทศบาลตำบลตันหยงมัส

ซื้อขออนุมัติจัดซื้อค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-04