ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรงเชิงเขา
687
23 พฤศจิกายน 2566

       เป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรงเชิงเขาของศูนย์เรียนรู้ JAPO Model ที่นำน้ำผึ้งชันโรงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำผึ้งชันโรงแท้ 100% สบู่น้ำผึ้งชันโรง และชาน้ำผึ้งชันโรง ได้รับรางวัลผู้สำเร็จ JAPO Model ด้านผึ้งชันโรงระดับดีเยี่ยม ปี พ.ศ.2565

 

- น้ำผึ้งชันโรงแท้ 100%-

 

- สบู่น้ำผึ้งชันโรง -

 

-ชาน้ำผึ้งชันโรง-

 

สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรง

ติดต่อได้ที่ คุณฮาฟิซ ดือเร๊ะ
ชุมชนบูเกะปือเร๊าะ หมู่ที่ 1 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 062-4147883