ภาพกิจกรรม
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กแห่งใหม่ชุมชนบูเก๊ะปือเราะ
673
12 ตุลาคม 2566

🌳🌴เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กแห่งใหม่ชุมชนบูเก๊ะปือเราะ

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมะรือโบตก โดยนายกเทศมนตรีฯ คณะบริหาร พนักงานของเทศบาล คณะครู และนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก ร่วมมือร่วมใจปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้รอบบริเวณโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ ชุมชนบูเก๊ะปือเราะ ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่นรอบบริเวณศูนย์เด็กเล็กฯ ต่อไป