นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
แหล่งท่องเที่ยว
คลองน้ำใสไอร์ฮาปา

คลองไอร์ฮาปา เป็นคลองที่สำคัญของตำบลมะรือโบตก มีต้นน้ำจากภูเขาบ้านบระเอ็ง มีสายน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี จากต้นน้ำผ่านหลายๆชุมชน มีความยาวประมาณ 3,500 เมตร

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะรือโบตก และจากพื้นที่ใกล้เคียงมักมาเล่นน้ำและพักผ่อนที่คลองไอร์ฮาปา ในช่วงกลางวันและตอนเย็นหลังจากเสร็จสิ้นจากการทำงานหรือหลังจากที่เด็กๆกลับจากโรงเรียน โดยจุดที่เหมาะกับการเล่นน้ำมากที่สุดคือ คลองไอร์ฮาปา บริเวณใกล้มัสยิดชุมชนบูเก๊ะปือเราะ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากมีน้ำใส สะอาด และมีตลิ่งแบบขั้นบันไดที่สามารถนั่งเล่นพักผ่อนได้

 
การเดินทางไปยังคลองไอร์ฮาปา สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวได้ ห่างจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาสประมาณ 35 กิโลเมตร โดยเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 4107 (ยี่งอ-รือเสาะ)  เมื่อถึงชุมชนตลาดมะรือโบ จะมีทางแยกและข้ามทางรถไฟไปตามถนนในชุมชน ไปยังคลองไอร์ฮาปา ชุมชนบูเกะปือเราะอีก 2 กิโลเมตร

ผู้ที่สนใจเดินทางหรือท่องเที่ยวในเทศบาลตำบลมะรือโบตก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  073 569 074


โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2562,15:22   อ่าน 241 ครั้ง