นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
กองการศึกษา

นายมูฮัมหมัดยาการียา คาเดร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ส.ต.ต.ฮาเซ็ง มะเซ็ง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวโซฟฟียะห์ วงศ์สอนธรรม
นักสันทนาการ

นายสัมสูดิน ฮาแวมาเนาะ
คนงานทั่วไป

นางสาวรูฮายตี มะลี
คนงานทั่วไป

นายอาซาดุลเล๊าะ ตวนกะจิ
คนงานทั่วไป

นายสราวุธ แขกพงศ์
คนงานทั่วไป

นางสาวปาตีเมาะห์ ปูเต๊ะ
คนงานทั่วไป

นางอิบตีซัน ดือเร๊ะ
ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวเจ๊ะฮาบีบะห์ ปูเตะ
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางสาวอานีซา มะเซ็ง
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางสาวพาซียะห์ เจ๊ะมะ
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางสาวสุไบดะห์ ยาดี
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

นายมะยูนิ เจ๊ะนิ
พนักงานขับรถยนต์