นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 498.92 KB
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564,09:20   อ่าน 42 ครั้ง