นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 64)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 497.44 KB
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564,09:19   อ่าน 44 ครั้ง