นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำป้อมยาม สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะรือโบตก
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำป้อมยาม สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 655.3 KB
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564,14:04   อ่าน 25 ครั้ง