นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.10-007
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.10-007 สายหลังเขา หมู่ที่ 1 ชุมชนบูเก๊ะปือเราะ ตำบลมะรือโบตก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,826 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,304 ตารางเมตร และกว้าง 4 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 สายทาง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.27 MB
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,13:53   อ่าน 68 ครั้ง