นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 716.99 KB
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2564,12:10   อ่าน 78 ครั้ง