นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาแว 1 (หลังบ้านอิมรอน) ชุมชนบาโงระนะ
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาแว 1 (หลังบ้านอิมรอน) ชุมชนบาโงระนะ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.04 MB
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,15:32   อ่าน 32 ครั้ง