นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ10-009 สายคาร์แคร์ ชุมชนบาโงระนะ
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ10-009 สายคาร์แคร์ ชุมชนบาโงระนะ หมู่ที่ 5 ตำบลมะรือโบตก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร และขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 408.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,112.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.94 MB
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2565,15:12   อ่าน 92 ครั้ง