นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังสำนักงานเทศบาลฯ ชุมชนบาโงระนะ
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ 10-058 จากสาย หลังสำนักงาน ชุมชนบาโงระนะ ตำบลมะรือโบตก กว้าง 4 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,840 ตารางเมตร เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2564,09:36   อ่าน 32 ครั้ง