นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ข่าวและประกาศเทศบาล
ทต.มะรือโบตก ได้รับรางวัลการส่งเสริมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ดีเด่นระดับเขต
เทศบาลตำบลมะรือโบตก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ดีเด่นระดับเขตบริการสุขภาพ จากกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม "ลดคนสูบ เพิ่มคนสุข" และ "ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข" กับเทศบาลฯ ด้วยดีเสมอมา ขอบคุณครับ

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2564,15:51   อ่าน 59 ครั้ง