นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ข่าวและประกาศเทศบาล
ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
ด้วย สภาเทศบาลตำบลมะรือโบตก ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1  ใน วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564  เวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมะรือโบตก

ดังนั้น จึงขอนัดการประชุมโดยขอเรียนเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะรือโบตก รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง ทุกกอง เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบข้าราชการสีกากี


และขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน


โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2564,11:17   อ่าน 104 ครั้ง