นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ข่าวและประกาศเทศบาล
เชิญชวนผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลมะรือโบตกที่ต้องชำระภาษีให้มาชำระภาษีภายในเดือนเมษายน
เชิญชวนผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลมะรือโบตกที่ต้องชำระภาษี ให้มาชำระภาษีภายในเดือนเมษายน 2565 นะครับ


โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2565,10:51   อ่าน 128 ครั้ง