นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก

Example Frame
ข่าวและประกาศเทศบาล
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (15 มิ.ย. 65)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนาญราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ (15 มิ.ย. 65)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยดับเพลิงเอนกประสงค์แบบปิคอัพ (15 มิ.ย. 65)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ10-009 สายคาร์แคร์ ชุมชนบาโงระนะ (25 เม.ย. 65)
การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอ (11 มี.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (02 มี.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 (02 มี.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 25 (02 มี.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ. (02 มี.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 (02 มี.ค. 65)
 
 
การป้องกันการทุจริต
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2564 (25 เม.ย. 65)
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2565 (25 เม.ย. 65)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (19 เม.ย. 65)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (19 เม.ย. 65)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (19 เม.ย. 65)
 สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/02/2019
ปรับปรุง 17/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 118101
Page Views 220159