นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก

Example Frame
ข่าวและประกาศเทศบาล
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาแว 1 (หลังบ้านอิมรอน) ชุมชนบาโงระนะ (22 ส.ค. 65)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (15 มิ.ย. 65)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนาญราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ (15 มิ.ย. 65)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยดับเพลิงเอนกประสงค์แบบปิคอัพ (15 มิ.ย. 65)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ ชุมชนตลาดมะรือโบ (30 พ.ค. 65)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ10-009 สายคาร์แคร์ ชุมชนบาโงระนะ (25 เม.ย. 65)
การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอ (11 มี.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (02 มี.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 (02 มี.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 25 (02 มี.ค. 65)
 
 
การป้องกันการทุจริต
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2564 (25 เม.ย. 65)
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2565 (25 เม.ย. 65)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (19 เม.ย. 65)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (19 เม.ย. 65)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (19 เม.ย. 65)
 สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/02/2019
ปรับปรุง 22/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 146502
Page Views 259272