นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพโครงการเทศบาลสัญจร ครั้งที่ 5 ณ ชุมชนบลูกา
เมื่อ 10.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลมะรือโบตกจัดโครงการเทศบาลสัญจร เดือนที่ 5 ณ "มัสยิดบ้านบลูกา" นำโดยนายฮาสมิง เจ๊ะบู และนายนิบอซู โซะนิเปาะ รองนายกเทศมนตรีฯ (ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีฯ) พร้อมด้วยปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองต่างๆ และพนักงานเทศบาล ร่วมพบปะพี่น้องประชาชน โดยโครงการได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนสำหรับวางแผนแก้ปัญหา และวางแผนพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั้งได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณมัสยิด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจารจรและที่พาดบนสายไฟฟ้าบริเวณโดยรอบชุมชน นอกจากนี้มีบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการชำระภาษี
ข่าว : บุญญามิน ยูโซะ
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2562,15:26   อ่าน 108 ครั้ง