นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
แผนที่เทศบาล

แผนที่แสดงที่ตั้งเทศบาลตำบลมะรือโบตก


JPEG Image แผนที่เทศบาล   ขนาดไฟล์ 496.74 KB