นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เทศบาลตำบลมะรือโบตก
151 หมู่ที่ 5   ตำบลมะรือโบตก   อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 96130
เบอร์โทรศัพท์ 073 569 074 เบอร์แฟกส์ 073 569 074, 073 569 175
Email : marubotok.go.th@gmail.com
เรื่อง :
ข้อความ :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์ติดต่อ :
กรอกรหัส :