นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ร้องเรียนทุจริต
เทศบาลตำบลมะรือโบตก
151 หมู่ที่ 5   ตำบลมะรือโบตก   อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 96130
เบอร์โทรศัพท์ 073 569 074 เบอร์แฟกส์ 073 569 074, 073 569 175
Email : marubotok.go.th@gmail.com
ร้องเรียนทุจริต
กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างนี้ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็น ความลับ

ชื่อ :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
อีเมล์ :
เบอร์ติดต่อ :
ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ อี-เมล์ จะมีประโยชน์สำหรับ การติดต่อกลับ เพื่อขอ ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผล ให้ท่านทราบ

เรื่อง :
ข้อความ :
กรอกรหัส :