นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
เทศบาลตำบลมะรือโบตก
151 หมู่ที่ 5   ตำบลมะรือโบตก   อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 96130
เบอร์โทรศัพท์ https://movie-zoom.com/ เบอร์แฟกส์ https://movie-zoom.com/
Email : marubotok.go.th@gmail.com
แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน
กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างนี้ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็น ความลับ

ชื่อ :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
อีเมล์ :
เบอร์ติดต่อ :
ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ อี-เมล์ จะมีประโยชน์สำหรับ การติดต่อกลับ เพื่อขอ ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผล ให้ท่านทราบ

เรื่อง :
ข้อความ :
กรอกรหัส :