นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก

Example Frame
ข่าวและประกาศเทศบาล
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ10-009 สายคาร์แคร์ ชุมชนบาโงระนะ (25 เม.ย. 65)
การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอ (11 มี.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (02 มี.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 (02 มี.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 25 (02 มี.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ. (02 มี.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 (02 มี.ค. 65)
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2564 (02 มี.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำป้อมยาม ประจ (28 ก.พ. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. และถมดินปรับภูมิทัศน์ สายแยก (28 ก.พ. 65)
 
 
การป้องกันการทุจริต
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2564 (25 เม.ย. 65)
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2565 (25 เม.ย. 65)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (19 เม.ย. 65)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (19 เม.ย. 65)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (19 เม.ย. 65)
 สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/02/2019
ปรับปรุง 27/04/2022
สถิติผู้เข้าชม 106668
Page Views 204368