นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก

Example Frame
ข่าวและประกาศเทศบาล
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเรียงหิน กันตลิ่ง สายสถานีรถไฟมะรือโบ ชุมชนตลาดมะรือโบ (18 ม.ค. 65)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเรียงหิน กันตลิ่งคลองไอร์ฮาปา สายทำนบ ชุมชนบูเก๊ะปือเร๊าะ (18 ม.ค. 65)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายไชยา ซอย 6 ชุมชนพงมาเนาะ ตำบลมะรือโบตก (04 ม.ค. 65)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะรือโบตก ซอย 1 ชุมชนตลาดมะรือโบ (04 ม.ค. 65)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังสำนักงานเทศบาลฯ ชุมชนบาโงระนะ (28 ธ.ค. 64)
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64) (26 พ.ย. 64)
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 64) (26 พ.ย. 64)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (19 พ.ย. 64)
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (16 พ.ย. 64)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ 2) (04 พ.ย. 64)
 
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
 สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/02/2019
ปรับปรุง 18/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 71776
Page Views 159050